ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านตาเครือ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040019
PERCODE 6 หลัก530216
กระทรวง 10 หลัก1033530216
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านตาเครือ
ชื่อ (อังกฤษ)Bantakruea
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลขนุน
อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์872525780
อีเมล์แอดเดรสkwangza_arther@hotmail.com
เว็บไซต์0
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.6256945
Longitude
104.8216458

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน