ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านหนองรุงพระทะเล
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040017
PERCODE 6 หลัก530217
กระทรวง 10 หลัก1033530217
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองรุงพระทะเล
ชื่อ (อังกฤษ)Nongrungpratalea
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลกุดเสลา
อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์45969860
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.6519321
Longitude
104.8285888

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน