ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านโนนคูณ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040014
PERCODE 6 หลัก530212
กระทรวง 10 หลัก1033530212
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนคูณ
ชื่อ (อังกฤษ)Nonkhoon
หมู่ที่14
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลกุดเสลา
อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์918284531
อีเมล์แอดเดรสkhooaom@yahoo.co.th
เว็บไซต์http://nonkhun.blogspot.com/
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.6527221
Longitude
104.8215063

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน