ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านหนองทา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040009
PERCODE 6 หลัก530155
กระทรวง 10 หลัก1033530155
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองทา
ชื่อ (อังกฤษ)Nongtha Shcool
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลกระแชง
อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์837401161
อีเมล์แอดเดรสnomgtha1@hotmail.com
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.67969563
Longitude
104.5474903

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน