ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านกระแชงใหญ่
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040007
PERCODE 6 หลัก530153
กระทรวง 10 หลัก1033530153
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกระแชงใหญ่
ชื่อ (อังกฤษ)krachangyai School
หมู่ที่18
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลกระแชง
อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์045-960364
อีเมล์แอดเดรสtakrayai@gmail.com
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.656691
Longitude
104.5866668

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน