ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านโนนสูง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก33040003
PERCODE 6 หลัก530149
กระทรวง 10 หลัก1033530149
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนสูง
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Nonsung
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลกระแชง
อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์45660047
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.686235
Longitude
104.5606638

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน