ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านเขวา (ราษฎรพัฒนา)
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก33040002
PERCODE 6 หลัก530148
กระทรวง 10 หลัก1033530148
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเขวา (ราษฎรพัฒนา)
ชื่อ (อังกฤษ)kawoaw
หมู่ที่16
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลกระแชง
อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.6251981
Longitude
104.5833941

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน