ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 281420
47%
151:1
อนุบาล 381523
53%
161:1
ระดับปฐมวัย162943
21%
311:1
ประถมศึกษาปีที่ 1101216
10%
131:1
ประถมศึกษาปีที่ 2131722
14%
181:1
ประถมศึกษาปีที่ 33916
10%
102:1
ประถมศึกษาปีที่ 4172942
26%
301:1
ประถมศึกษาปีที่ 5122439
24%
252:1
ประถมศึกษาปีที่ 6121825
16%
191:1
ระดับประถมศึกษา61109160
79%
1151:1
รวมทั้งสิ้น77138203
100%
1461:1