ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 282032
49%
212:1
อนุบาล 3162533
51%
261:1
ระดับปฐมวัย244565
20%
471:1
ประถมศึกษาปีที่ 1243650
20%
381:1
ประถมศึกษาปีที่ 2203042
16%
321:1
ประถมศึกษาปีที่ 3132335
14%
241:1
ประถมศึกษาปีที่ 4182737
14%
281:1
ประถมศึกษาปีที่ 5214162
24%
431:1
ประถมศึกษาปีที่ 6101930
12%
202:1
ระดับประถมศึกษา97176256
80%
1851:1
รวมทั้งสิ้น121221321
100%
2321:1