ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2162228
57%
231:1
อนุบาล 381521
43%
161:1
ระดับปฐมวัย243749
18%
391:1
ประถมศึกษาปีที่ 1162842
19%
291:1
ประถมศึกษาปีที่ 2182941
18%
301:1
ประถมศึกษาปีที่ 3152436
16%
251:1
ประถมศึกษาปีที่ 4142945
20%
302:1
ประถมศึกษาปีที่ 5101723
10%
181:1
ประถมศึกษาปีที่ 6112336
16%
242:1
ระดับประถมศึกษา78150223
82%
1561:1
รวมทั้งสิ้น102187272
100%
1951:1