ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 261116
42%
121:1
อนุบาล 391522
58%
161:1
ระดับปฐมวัย152638
23%
281:1
ประถมศึกษาปีที่ 1101522
17%
161:1
ประถมศึกษาปีที่ 25812
10%
91:1
ประถมศึกษาปีที่ 391012
10%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 4102031
25%
211:1
ประถมศึกษาปีที่ 591624
19%
171:1
ประถมศึกษาปีที่ 6101725
20%
181:1
ระดับประถมศึกษา4786126
77%
921:1
รวมทั้งสิ้น62112164
100%
1201:1