สพป.สก2. โรงเรียนขนาดเล็ก


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
270201357402751027740275 บ้านหนองมั่งหนองแวงโคกสูง--71121192811011018123191686------------------------878119ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
270201307402701027740270 วัดหนองม่วงหนองม่วงโคกสูง--811011828113181141131181746------------------------928122ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
270201277402631027740263 บ้านหนองจานโนนหมากมุ่นโคกสูง--411111521011511219191131686------------------------838102ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
270201217402351027740235 บ้านบ่อหลวงหันทรายอรัญประเทศ--------1121--312131115------------------------11522ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
270201167402161027740216 เมืองไผ่เมืองไผ่อรัญประเทศ511212013739113110171131141666------------------------1039112ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
270201137401971027740197 บ้านหนองผักบุ้งฟากห้วยอรัญประเทศ--101711721511217113110191666------------------------838101ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
270201117401981027740198 บ้านทดเจริญฟากห้วยอรัญประเทศ711019126361191131121131171806------------------------1069122ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
270201097402101027740210 บ้านคลองยางประชาสรรค์ผ่านศึกอรัญประเทศ--414182411011111018191526------------------------60882ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
270201087402121027740212 กรุงไทยผ่านศึกอรัญประเทศ--6116122225171161181121171956------------------------1178152ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
270201077402091027740209 ชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ผ่านศึกอรัญประเทศ--151411921119113161121131646------------------------838102ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
270201047402001027740200 บ้านโคกป่าไร่อรัญประเทศ71141231443111811411518191656------------------------1099121ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
270201027402221027740222 ชุมชนบ้านใหม่หนองไทรบ้านใหม่หนองไทรอรัญประเทศ--101911928110161917161466------------------------65882ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
270201007402291027740229 อนุบรรพตบ้านใหม่หนองไทรอรัญประเทศ--819117217171816161101546------------------------71892ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
270200997402281027740228 บ้านไทยสามารถบ้านด่านอรัญประเทศ611011613231311211611319161696------------------------1019112ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
270200977402261027740226 บ้านกุดม่วงบ้านด่านอรัญประเทศ--5141925151412118151396------------------------48862ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
270200957402241027740224 บ้านด่านบ้านด่านอรัญประเทศ--1116117261718110181121516------------------------68892ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
270200897402061027740206 บ้านจัดสรรสามัคคีคลองน้ำใสอรัญประเทศ--616112291211211217121446------------------------56872ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
270200887402051027740205 บ้านกุดหินคลองน้ำใสอรัญประเทศ81419121311191719161121546------------------------75982ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
270200837402201027740220 บ้านคลองวัวคลองทับจันทร์อรัญประเทศ81151813131111511211618171696------------------------1009112ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
270200817402181027740218 บ้านหนองหมูน้อยคลองทับจันทร์อรัญประเทศ--16181242221101151111151171906------------------------1148142ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
270200787401831027740183 คลองยางนุสรณ์ห้วยโจดวัฒนานคร--1218120271121101161131111696------------------------898112ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
270200747401471027740147 บ้านใหม่ศรีจำปาทองหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร--6181142131121101131121171776------------------------918112ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
270200727401541027740154 บ้านภักดีแผ่นดินหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร--61911521518171917191556------------------------70892ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
270200717401591027740159 บ้านหนองหล่มหนองแวงวัฒนานคร--614110212161161171111111736------------------------838102ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
270200707401581027740158 บ้านหนองแวงหนองแวงวัฒนานคร--1411212623191141181101171716------------------------978122ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
270200697401571027740157 บ้านหนองหมูหนองแวงวัฒนานคร--4161102121911211016191586------------------------68891ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
270200687401561027740156 บ้านบุกะสังหนองแวงวัฒนานคร--41519231101619161171516151131121403----------------1001191ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
270200657401511027740151 บ้านเนินสะอาดหนองน้ำใสวัฒนานคร81121101303131121201101101101756------------------------1059122ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
270200157401121027740112 บ้านทัพไทยทัพไทยตาพระยา--71141212141131819171161676------------------------888112ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
270200137401091027740109 บ้านหนองบัวสันติสุขทัพไทยตาพระยา--51711227131719112191476------------------------59877ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
270200627401661027740166 บ้านวังรีหนองตะเคียนบอนวัฒนานคร911611213731411011911219161706------------------------1079122ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
270200587401681027740168 บ้านหนองตะเคียนบอนหนองตะเคียนบอนวัฒนานคร--5171122101319171141101536------------------------65882ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
270200577401671027740167 บ้านโนนผาสุกหนองตะเคียนบอนวัฒนานคร--1511212721011119191151161706------------------------978122ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
270200547401841027740184 บ้านเนินผาสุกวัฒนานครวัฒนานคร--4161102213151813191306------------------------40852ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
270200497401751027740175 บ้านหนองใหญ่ผักขะวัฒนานคร--71311027111151111171131646------------------------74892ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
270200477401731027740173 บ้านหนองหอยผักขะวัฒนานคร--91611527161819171101476------------------------62882ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
270200447401611027740161 ประชาเกษตรพัฒนาโนนหมากเค็งวัฒนานคร--91121212131181101111111171806------------------------1018132ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
270200437401601027740160 วัดสารคุณสโมสรโนนหมากเค็งวัฒนานคร--6181142613121617181326------------------------46862ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
270200427401641027740164 บ้านซับใหญ่โนนหมากเค็งวัฒนานคร--61711321116181716171456------------------------58872ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
270200407401781027740178 บ้านโนนท่าเกวียนวัฒนานคร--11819261101419171141506------------------------59872ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
270200397401771027740177 บ้านหนองยางท่าเกวียนวัฒนานคร--316192315161617191366------------------------45862ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
270200377401901027740190 บ้านสี่แยกท่าเกวียนวัฒนานคร8181912531111011919110171666------------------------919102ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
270200327401441027740144 บ้านใหม่ทหารบกพัฒนาแซร์ออวัฒนานคร--1211212421719113181131101706------------------------948122ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
270200177401141027740114 ทับทิมสยาม03ทัพไทยตาพระยา--1411212621111213113181111586------------------------8481111ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
270200247400941027740094 บ้านมะกอกทัพเสด็จตาพระยา--1011112121917110113116191746------------------------958122ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
270200237400991027740099 บ้านเจริญสุขทัพราชตาพระยา--71121192101918114191121626------------------------818101ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
270200197401011027740101 กองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวรทัพราชตาพระยา--1411112521319161151161121716------------------------968122ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


ถนนสุวรรณศร ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120
Version.