ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 261117
43%
117:1
อนุบาล 3131023
58%
123:1
ระดับปฐมวัย192140
24%
220:1
ประถมศึกษาปีที่ 1121224
18%
124:1
ประถมศึกษาปีที่ 2141024
18%
124:1
ประถมศึกษาปีที่ 371219
15%
119:1
ประถมศึกษาปีที่ 48513
10%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 514923
18%
123:1
ประถมศึกษาปีที่ 6131427
21%
127:1
ระดับประถมศึกษา6862130
76%
622:1
รวมทั้งสิ้น8783170
100%
821:1