ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 27714
56%
114:1
อนุบาล 37411
44%
111:1
ระดับปฐมวัย141125
26%
213:1
ประถมศึกษาปีที่ 110313
18%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 2459
13%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 36-6
8%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 47815
21%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 512416
23%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 66612
17%
112:1
ระดับประถมศึกษา452671
74%
612:1
รวมทั้งสิ้น593796
100%
812:1