ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2121426
51%
126:1
อนุบาล 381725
49%
125:1
ระดับปฐมวัย203151
27%
226:1
ประถมศึกษาปีที่ 1101525
19%
125:1
ประถมศึกษาปีที่ 29514
10%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 316824
18%
124:1
ประถมศึกษาปีที่ 4121527
20%
127:1
ประถมศึกษาปีที่ 5121123
17%
123:1
ประถมศึกษาปีที่ 613922
16%
122:1
ระดับประถมศึกษา7263135
73%
623:1
รวมทั้งสิ้น9294186
100%
823:1