ทะเบียนโรงเรียน สพป.สก2
บ้านหนองเม็ก
รหัส
SMIS 8 หลัก27020134
PERCODE 6 หลัก740274
กระทรวง 10 หลัก1027740274
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองเม็ก
ชื่อ (อังกฤษ)BANNONGMEK
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้านธนะวิถี
ตำบลหนองแวง
อำเภอโคกสูง
จังหวัดสระแก้ว
รหัสไปรษณีย์27120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรสbannongmek.school65@gmail.com
เว็บไซต์https://www.bannongmekschool.com
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
13.8750862652
Longitude
102.663893753

30 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน