ทะเบียนโรงเรียน สพป.สก2
บ้านหนองมั่ง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก27020135
PERCODE 6 หลัก740275
กระทรวง 10 หลัก1027740275
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองมั่ง
ชื่อ (อังกฤษ)nongmung school
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้านหนองมั่งทัพเซียม
ตำบลหนองแวง
อำเภอโคกสูง
จังหวัดสระแก้ว
รหัสไปรษณีย์27120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรสnongmung2555@gmail.com
เว็บไซต์www.nongmung.com
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
13.8841290183
Longitude
102.703241054

35 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน