ทะเบียนโรงเรียน สพป.สก2
วัดหนองม่วง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก27020130
PERCODE 6 หลัก740270
กระทรวง 10 หลัก1027740270
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดหนองม่วง
ชื่อ (อังกฤษ)watnongmuang
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลหนองม่วง
อำเภอโคกสูง
จังหวัดสระแก้ว
รหัสไปรษณีย์27180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
13.8535126189
Longitude
102.587751618

22 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน