ทะเบียนโรงเรียน สพป.สก2
บ้านหนองแอก
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก27020129
PERCODE 6 หลัก740269
กระทรวง 10 หลัก1027740269
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองแอก
ชื่อ (อังกฤษ)Bannongake
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลหนองม่วง
อำเภอโคกสูง
จังหวัดสระแก้ว
รหัสไปรษณีย์27120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรสbannongake@gmail.com
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
13.8184877633
Longitude
102.583165554

20 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน