ทะเบียนโรงเรียน สพป.สก2
บ้านหนองจาน
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก27020127
PERCODE 6 หลัก740263
กระทรวง 10 หลัก1027740263
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองจาน
ชื่อ (อังกฤษ)bannongjan
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลโนนหมากมุ่น
อำเภอโคกสูง
จังหวัดสระแก้ว
รหัสไปรษณีย์27120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรสnnongjann@gmail.com
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
13.7816099393
Longitude
102.707133376

35 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน