ทะเบียนโรงเรียน สพป.สก2
สมาคมไลออนส์(บ้านอ่างศิลา)
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก27020126
PERCODE 6 หลัก740265
กระทรวง 10 หลัก1027740265
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)สมาคมไลออนส์(บ้านอ่างศิลา)
ชื่อ (อังกฤษ)Samakomlai-ons(Banangsila)
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลโนนหมากมุ่น
อำเภอโคกสูง
จังหวัดสระแก้ว
รหัสไปรษณีย์27120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรสBanangsilaschool@gmail.com
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
13.7650931797
Longitude
102.658354767

22 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน