ทะเบียนโรงเรียน สพป.สก2
บ้านโนนหมากมุ่น
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก27020125
PERCODE 6 หลัก740266
กระทรวง 10 หลัก1027740266
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนหมากมุ่น
ชื่อ (อังกฤษ)Bannonmakmun
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลโนนหมากมุ่น
อำเภอโคกสูง
จังหวัดสระแก้ว
รหัสไปรษณีย์27120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรสnonmakmun@gmail.com
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
13.7857289589
Longitude
102.711002918

35 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน