ทะเบียนโรงเรียน สพป.สก2
บ้านละลมติม
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก27020124
PERCODE 6 หลัก740267
กระทรวง 10 หลัก1027740267
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านละลมติม
ชื่อ (อังกฤษ)lalomtim
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลโคกสูง
อำเภอโคกสูง
จังหวัดสระแก้ว
รหัสไปรษณีย์27120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรสlalomtim@gmail.com
เว็บไซต์www.lalomtim.com
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
13.8191348586
Longitude
102.651216138

30 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน