ทะเบียนโรงเรียน สพป.สก2
บ้านโคกสูง
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก27020122
PERCODE 6 หลัก740262
กระทรวง 10 หลัก1027740262
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกสูง
ชื่อ (อังกฤษ)bankogsung
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลโคกสูง
อำเภอโคกสูง
จังหวัดสระแก้ว
รหัสไปรษณีย์27120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรสkoksungschool2@gmail.com
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
13.8098354
Longitude
102.70440044

32 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน