ทะเบียนโรงเรียน สพป.สก2
บ้านบ่อหลวง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก27020121
PERCODE 6 หลัก740235
กระทรวง 10 หลัก1027740235
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านบ่อหลวง
ชื่อ (อังกฤษ)banboluang
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลหันทราย
อำเภออรัญประเทศ
จังหวัดสระแก้ว
รหัสไปรษณีย์27120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
13.803459
Longitude
102.400319

25 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน