ทะเบียนโรงเรียน สพป.สก2
บ้านหนองบัว
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก27020120
PERCODE 6 หลัก740234
กระทรวง 10 หลัก1027740234
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองบัว
ชื่อ (อังกฤษ)Nongbua School
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลหันทราย
อำเภออรัญประเทศ
จังหวัดสระแก้ว
รหัสไปรษณีย์27120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์037246020
อีเมล์แอดเดรสnongbua2564@gmail.com
เว็บไซต์http://http://nongbua.skarea2.
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
13.7552273814
Longitude
102.429747574

15 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน