ทะเบียนโรงเรียน สพป.สก2
บ้านหนองสังข์
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก27020117
PERCODE 6 หลัก740231
กระทรวง 10 หลัก1027740231
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองสังข์
ชื่อ (อังกฤษ)nongsang
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลหนองสังข์
อำเภออรัญประเทศ
จังหวัดสระแก้ว
รหัสไปรษณีย์27120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
13.7931222235
Longitude
102.518476993

13 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน