ทะเบียนโรงเรียน สพป.สก2
เมืองไผ่
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก27020116
PERCODE 6 หลัก740216
กระทรวง 10 หลัก1027740216
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)เมืองไผ่
ชื่อ (อังกฤษ)muangphai
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลเมืองไผ่
อำเภออรัญประเทศ
จังหวัดสระแก้ว
รหัสไปรษณีย์27120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรสmuangpaisk2@gmail.com
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
13.6809519
Longitude
102.4367408

7 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน