ทะเบียนโรงเรียน สพป.สก2
บ้านทดเจริญ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก27020111
PERCODE 6 หลัก740198
กระทรวง 10 หลัก1027740198
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านทดเจริญ
ชื่อ (อังกฤษ)BANTODCHARUEN
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลฟากห้วย
อำเภออรัญประเทศ
จังหวัดสระแก้ว
รหัสไปรษณีย์27120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0
อีเมล์แอดเดรส0
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
13.6228863
Longitude
102.513375061

8 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน