ทะเบียนโรงเรียน สพป.สก2
กรุงไทย
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก27020108
PERCODE 6 หลัก740212
กระทรวง 10 หลัก1027740212
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)กรุงไทย
ชื่อ (อังกฤษ)KRUNGTHAI
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลผ่านศึก
อำเภออรัญประเทศ
จังหวัดสระแก้ว
รหัสไปรษณีย์27120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรสkrungthai001@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1027740212
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
13.6016303287
Longitude
102.331844903

30 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน