ทะเบียนโรงเรียน สพป.สก2
ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก27020105
PERCODE 6 หลัก740201
กระทรวง 10 หลัก1027740201
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3
ชื่อ (อังกฤษ)sorthaisaereeautsahakram3
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลป่าไร่
อำเภออรัญประเทศ
จังหวัดสระแก้ว
รหัสไปรษณีย์27120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
13.7277395215
Longitude
102.568479215

10 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน