ทะเบียนโรงเรียน สพป.สก2
บ้านโคก
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก27020104
PERCODE 6 หลัก740200
กระทรวง 10 หลัก1027740200
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคก
ชื่อ (อังกฤษ)bankok
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลป่าไร่
อำเภออรัญประเทศ
จังหวัดสระแก้ว
รหัสไปรษณีย์27120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์037230090
อีเมล์แอดเดรสbankok26@gmail.com
เว็บไซต์0
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
13.699406422
Longitude
102.520573996

3 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน