ทะเบียนโรงเรียน สพป.สก2
ชุมชนบ้านใหม่หนองไทร
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก27020102
PERCODE 6 หลัก740222
กระทรวง 10 หลัก1027740222
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ชุมชนบ้านใหม่หนองไทร
ชื่อ (อังกฤษ)banmainogsaicommunity
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านสุวรรณศร
ตำบลบ้านใหม่หนองไทร
อำเภออรัญประเทศ
จังหวัดสระแก้ว
รหัสไปรษณีย์27120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรสbmw.series09@gmail.com
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
13.7087622
Longitude
102.4846029

5 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน