ทะเบียนโรงเรียน สพป.สก2
บ้านกุดม่วง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก27020097
PERCODE 6 หลัก740226
กระทรวง 10 หลัก1027740226
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกุดม่วง
ชื่อ (อังกฤษ)Bangoodmoung
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลบ้านด่าน
อำเภออรัญประเทศ
จังหวัดสระแก้ว
รหัสไปรษณีย์27120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
13.7057512602
Longitude
102.432985738

12 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน