ทะเบียนโรงเรียน สพป.สก2
บ้านท่าข้าม
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก27020093
PERCODE 6 หลัก740194
กระทรวง 10 หลัก1027740194
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านท่าข้าม
ชื่อ (อังกฤษ)BANTHAKHAM
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลท่าข้าม
อำเภออรัญประเทศ
จังหวัดสระแก้ว
รหัสไปรษณีย์27120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์037247439
อีเมล์แอดเดรสthksk2@gmail.com
เว็บไซต์http://goo.gl/UlvRmZ
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
13.6579053164
Longitude
102.545448373

8 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน