ทะเบียนโรงเรียน สพป.สก2
สระปทุม
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก27020091
PERCODE 6 หลัก740213
กระทรวง 10 หลัก1027740213
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)สระปทุม
ชื่อ (อังกฤษ)SAPRATUM
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลทับพริก
อำเภออรัญประเทศ
จังหวัดสระแก้ว
รหัสไปรษณีย์27120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรสsapratums@gmail.com
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
13.5437820061
Longitude
102.324318607

32.7 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน