ทะเบียนโรงเรียน สพป.สก2
บ้านคลองหว้า
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก27020090
PERCODE 6 หลัก740214
กระทรวง 10 หลัก1027740214
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านคลองหว้า
ชื่อ (อังกฤษ)BANKLONGWA
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านรัชตะวิถี
ตำบลทับพริก
อำเภออรัญประเทศ
จังหวัดสระแก้ว
รหัสไปรษณีย์27120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรสklong_wa@hotmail.go.th
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
13.5062838711
Longitude
102.330683453

40 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน