ทะเบียนโรงเรียน สพป.สก2
บ้านคลองวัว
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก27020083
PERCODE 6 หลัก740220
กระทรวง 10 หลัก1027740220
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านคลองวัว
ชื่อ (อังกฤษ)Banklongwau
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลคลองทับจันทร์
อำเภออรัญประเทศ
จังหวัดสระแก้ว
รหัสไปรษณีย์27120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
13.6474014503
Longitude
102.361426138

20 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน