ทะเบียนโรงเรียน สพป.สก2
บ้านวังยาว
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก27020080
PERCODE 6 หลัก740217
กระทรวง 10 หลัก1027740217
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านวังยาว
ชื่อ (อังกฤษ)banwangyaww school
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลคลองทับจันทร์
อำเภออรัญประเทศ
จังหวัดสระแก้ว
รหัสไปรษณีย์27120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรสbanwangyaw_sch@hotmail.com
เว็บไซต์thaischooldb.com
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
13.6742345
Longitude
102.3953838

15 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน