ทะเบียนโรงเรียน สพป.สก2
คลองยางนุสรณ์
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก27020078
PERCODE 6 หลัก740183
กระทรวง 10 หลัก1027740183
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)คลองยางนุสรณ์
ชื่อ (อังกฤษ)klongyangnusorn
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลห้วยโจด
อำเภอวัฒนานคร
จังหวัดสระแก้ว
รหัสไปรษณีย์27160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
13.7317301264
Longitude
102.234011389

37 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน