ทะเบียนโรงเรียน สพป.สก2
วัดพุทธิสาร
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก27020076
PERCODE 6 หลัก740148
กระทรวง 10 หลัก1027740148
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดพุทธิสาร
ชื่อ (อังกฤษ)watputisan
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลหนองหมากฝ้าย
อำเภอวัฒนานคร
จังหวัดสระแก้ว
รหัสไปรษณีย์27160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
13.8952234405
Longitude
102.398200834

47 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน