ทะเบียนโรงเรียน สพป.สก2
บ้านหนองแวง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก27020070
PERCODE 6 หลัก740158
กระทรวง 10 หลัก1027740158
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองแวง
ชื่อ (อังกฤษ)nongwaeng
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลหนองแวง
อำเภอวัฒนานคร
จังหวัดสระแก้ว
รหัสไปรษณีย์27160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
13.7919384585
Longitude
102.3884033

20 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน