ทะเบียนโรงเรียน สพป.สก2
บ้านซับนกแก้ว
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก27020066
PERCODE 6 หลัก740153
กระทรวง 10 หลัก1027740153
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านซับนกแก้ว
ชื่อ (อังกฤษ)bansabnokkaeo
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลหนองน้ำใส
อำเภอวัฒนานคร
จังหวัดสระแก้ว
รหัสไปรษณีย์27160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
13.8708645
Longitude
102.4241044

35.8 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน