ทะเบียนโรงเรียน สพป.สก2
บ้านวังรี
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก27020062
PERCODE 6 หลัก740166
กระทรวง 10 หลัก1027740166
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านวังรี
ชื่อ (อังกฤษ)BANWANGREE
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลหนองตะเคียนบอน
อำเภอวัฒนานคร
จังหวัดสระแก้ว
รหัสไปรษณีย์27160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรสbanwangreeschool@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1027740166
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
13.8743868034
Longitude
102.286425475

40 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน