ทะเบียนโรงเรียน สพป.สก2
บ้านหนองตะเคียนบอน
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก27020058
PERCODE 6 หลัก740168
กระทรวง 10 หลัก1027740168
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองตะเคียนบอน
ชื่อ (อังกฤษ)Bannongtakianboon
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลหนองตะเคียนบอน
อำเภอวัฒนานคร
จังหวัดสระแก้ว
รหัสไปรษณีย์27160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรสnongtakienbon@gmail.com
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
13.9036867448
Longitude
102.245368937

60 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน