ทะเบียนโรงเรียน สพป.สก2
บ้านพร้าว
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก27020053
PERCODE 6 หลัก740181
กระทรวง 10 หลัก1027740181
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านพร้าว
ชื่อ (อังกฤษ)banpraow
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลวัฒนานคร
อำเภอวัฒนานคร
จังหวัดสระแก้ว
รหัสไปรษณีย์27160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
13.7310011826
Longitude
102.317777035

24 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน