ทะเบียนโรงเรียน สพป.สก2
บ้านหนองใหญ่
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก27020049
PERCODE 6 หลัก740175
กระทรวง 10 หลัก1027740175
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองใหญ่
ชื่อ (อังกฤษ)nongyai
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลผักขะ
อำเภอวัฒนานคร
จังหวัดสระแก้ว
รหัสไปรษณีย์27160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
13.6695499945
Longitude
102.353870992

20 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน