ทะเบียนโรงเรียน สพป.สก2
บ้านโป่งคอม
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก27020046
PERCODE 6 หลัก740172
กระทรวง 10 หลัก1027740172
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโป่งคอม
ชื่อ (อังกฤษ)Banpongcom
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลผักขะ
อำเภอวัฒนานคร
จังหวัดสระแก้ว
รหัสไปรษณีย์27160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
13.7179209648
Longitude
102.380862268

15 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน