ทะเบียนโรงเรียน สพป.สก2
ประชาเกษตรพัฒนา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก27020044
PERCODE 6 หลัก740161
กระทรวง 10 หลัก1027740161
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ประชาเกษตรพัฒนา
ชื่อ (อังกฤษ)prachakaseatpattana
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลโนนหมากเค็ง
อำเภอวัฒนานคร
จังหวัดสระแก้ว
รหัสไปรษณีย์27160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรสkrukiku88@gmail.com
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
13.828824304
Longitude
102.264597619

38 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน