ทะเบียนโรงเรียน สพป.สก2
วัดสารคุณสโมสร
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก27020043
PERCODE 6 หลัก740160
กระทรวง 10 หลัก1027740160
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดสารคุณสโมสร
ชื่อ (อังกฤษ)Watsarakunsamosorn
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลโนนหมากเค็ง
อำเภอวัฒนานคร
จังหวัดสระแก้ว
รหัสไปรษณีย์27160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรสsarakun.ss@gmail.com
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
13.8045423669
Longitude
102.331154401

30 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน